Så här ser menyerna ut i TizzBird [GUI]

Nu förbereder vi för TizzBird GUI2 - andra generationens användargränssnitt