TizzRemote 2.0 är en gratisapp som går att ladda ner från Google Play till en smart mobil eller platta. Appen ger möjlighet att styra TizzBird på ett bekvämare och smartare sätt än vad som är möjligt med bara en fjärrkontroll. Exempelvis när du vill spela musik med TizzBird, då kan du starta och välja musik med din mobiltelefon utan att du behöver ha igång TVn.

Mobilenheten och TizzBird skall vara anslutna till samma nätverk, TizzBird kan vara ansluten både med Wifi eller Ethernet och skall vara igång. När appen startas söker den i nätverket efter TizzBird-enheter och presenterar dem i startbilden. Det går att välja namn i TizzBirds meny för hur de identifieras i TizzRemote, i detta exempel har vi 2 TizzBird i nätverket och för att komma ihåg vilken som är vilken har vi döpt dem med modellnamn. Det går även att döpa dem med rumsnamn, tex vardagsrum, TVrum, etc.

Peka på den enhet som skall styras med appen...

 

...när man valt enhet visas denna bild. Till vänster om den blå halvcirkeln, kan man välja att utforska med filhanterare eller olika mediafiler. Reglaget längst ner i bilden visar vilken enhet som man i så fall utforskar. Som det är ställt i denna bild så utforskas telefonens filer. För man reglaget till vänster så utforskar appen lokala filer i TizzBird-enheten.

Riktigt användbart blir TizzRemote appen när man vill starta uppspelning av musik, filmer etc. från en nätverksenhet. Genom att exempelvis NFS Server i skärmbilden...

...utforskar appen det lokala nätverket efter utdelade nätverksmappar (NFS/Samba).

Om du har använt TizzBIrds scraping-funktion för att samla in omslagsbilder till filmerna, presenteras de som i detta exempel.

Välj mediafil att spela upp genom att peka på den. Uppspelningen startas automatiskt på TizzBird som etablerar en nätverkskontakt direkt med nätverksenheten och mobilenheten behöver inte längre användas.